Kalite Politikası

Yaşayan Bir Şirket Kalitesi Oluşturmak

Şirket yönetiminin, organizasyon işleyişinin, sunulacak olan hizmetlerin tanımı ve belirli standartlarda belirlenmesinin eksiksiz sağlanması ve yaratılmış olan şirket kalite düzeninin yaşatılmasını sağlamak temel amacımızdır. Ulaşılan kalite sisteminin şirketin her kademesinde uyum, düzen içerisinde, ahlak ve dürüstlük ilkeleri çatısı altında işlemesini sağlamaya önem vermekteyiz.

Kalitemizi Müşterimize Yansıtmak ve Müşteri Memnuniyetini Sağlamak.

Tüm bünyemizde yaşatılan şirket kalitemiz ile hizmetlerimizde en yüksek verimliliği, etkinliği, performansı ve uzmanlığı yaratmak ve müşterilerimize dürüst, şeffaf, esnek, güvenilir ve sürekliliği olan ilişkiyi sunmak başlıca hedefimizdir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini derhal tespit edip, yerinde ve etkili çözümler sunarak müşteri memnuniyetimizi daimi kılmak.

Çalışanlarımızın Niteliklerini Arttırmak ve Ufku Açık, Güvenli İş Ortamı Sağlamak

Çalışanlarımızın da en az müşterilerimiz kadar değerli olduğunu bilip, kişiliklerine, özlük haklarına, sağlıklarına ve çalışma ortamlarına önem vermek böylelikle işyeri sadakati ve huzurlu çalışma ortamı yaratmak. Hizmet görevlilerimizin ilgili alanlarda ve kalite konusunda eğitimlerini gerçekleştirmek, performans kriterlerimiz doğrultusunda terfi etme olanakları sağlamak. Takım çalışmasını benimsemiş, uyum içerisinde etkin hizmet sunabilen hizmet ekipleri oluşturmak. En az miktarda işçi döngüsünü yaratabilmek, uygun işçilerle uzun süreli çalışabilmek.

Yenilikleri Takip etmek ve Malzemelerde Kalite Standartlarından Ödün Vermemek

Sektörde mevcut olan teknoloji ürünlerini yakından takip etmek ve yenilikleri müşterilerimize sunmak. Şirket hizmetlerimizde kullanılan ürünlerimizin kalitesini sağlamak için, çevre ve insan sağlığına duyarlı, WHO, EPA ve Sağlık Bakanlığı’nca onaylı kimyasallar kullanmak.

Kalite Belgelerimiz

Dinçpak, kalite politikalarını ve proseslerini, günümüz standartlarında ve güncel kalite sertifikalarını baz alarak gerçekleştirmektedir.