Neden Dinçpak

Dinçpak 1980 yılından itibaren hizmetlerini müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak kusursuz sunmuş ve  beklentileri karşılamada uzmanlığı yakalamıştır. Dinçpak hizmetlerinde franchisee, taşeron ve aracı firma kullanmamaktadır. Tüm personellerini kendisi seçip yerleştirmekte ve bordrosuna almaktadır.

Hizmetlerimizde onayınızın alındığı eğitimli personeller, kaliteli kimyasallar ve amaca uygun makineler kullanır.

Temizlik elemanlarına sürekli eğitimler düzenler, etkinliği verimliği arttırıcı eğitimlerin sürekliliği sağlanır. Elemanlarımız uzun süre hizmet edecek şekilde hazırlanarak yerleştirilir ve sirkülasyon engellenir.

Hizmet işletmeciliğinde istihdam edilmesi planlanan personelimiz, farklı İK kuruluşlarının havuzlarından filtrelenerek fikirlerinize sunulur. Performans, masraf, özlük hakları vb. takipleri tarafınıza sürekli rapor olarak sunulur.

Dinçpak Hizmetlerini ISO standartlarında sürdürmekte, hizmet ve denetim süreçleri her yerde aynı standartta uygulanmaktadır. Projeleri sertifikalı denetçilerimiz takip etmektedir.

Dinçpak Kalite yönetimi üst düzey yönetimden proje sorumlusuna kadar tüm şirket bünyesinde uygulanmaktadır.

İşinizle ilgili yapılan tüm yasal ödemelerin sonuçları raporlanır. Elektronik ortamda süratli iletişim sağlanır.

Kullanılacak makine, ekipman ve kimyasallar sizlere rapor edilir onayınız alınır. Kaliteli güvenilir kimyasallar ve  Verimli, amaca en uygun temizlik makineleri kullanılır.

Dinçpak ile çalışan firmalar maliyet, zaman, yönetim ve yatırım avantajı elde ederler.